قیمت هرکس به اندازه افق دید اوست

‌اي علي!

تو در دنياي معاصر، با شيطان‌ها و طاغوت‌ها به جنگ پرداختي،

با زر و زور و تزوير درافتادي؛

با تکفير روحاني‌نمايان، با دشمني غرب‌زدگان، با تحريف تاريخ، با خدعه علم،

با جادوگري هنر روبه‌رو شدي،

همه آنها عليه تو به جنگ پرداختند؛ اما تو با معجزه حق و ايمان و روح، بر آنها چيره شدي،

با تکيه به ايمان به خدا و صبر و تحمل دريا و ايستادگي کوه و برّندگي شهادت،

به مبارزه خداوندان "زر و زور و تزوير" برخاستي و همه را به زانو در آوردي.

اي علي!

دينداران متعصّب و جاهل، تو را به حربه تکفير کوفتند و از هيچ دشمني و تهمت فروگذار نکردند

و غربزدگان نيز که خود را به دروغ، "روشنفکر" مي‌ناميدند، تو را به تهمت ارتجاع کوبيدند و اهانت‌ها کردند.

رژيم شاه نيز که نمي‌توانست وجود تو را تحمّل کند و روشنگري تو را مخالف مصالح خود مي‌ديد،

تو را به زنجير کشيد و بالاخره... "شهيد" کرد...

گوشه هایی از مرثیه مجاهد شهید اسلام دکتر مصطفی چمران

عكس از مزار دكتر علي شريعتي در زينبيه اين عكس در عصر روز تولد حضرت زينب (س) در خرداد ماه سال 1385 گرفته شد . ياد و روانش گرامي باد

  • منبع:
  • عکاس: Majid ebadi tavallaei -- مجيد عبادي تولائی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط محسن  |